شرکت کاوش راه اندیشه بعنوان یک شرکت دانش بنیان در زمینه اطلاعات مکانی (GIS) و با رویکرد برآورده کردن نیازهای فناورانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه در رویدادی که به همین عنوان در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید شرکت نموده و بعد از بررسی نیازهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت همکاری در زمینه تولید اطلس قاچاق و همچنین سامانه معابر کشور تفاهم نامه امضا نمود.