رونمایی از سامانه جامع اربعین (سجا)

سامانه جامع اربعین در روز جمعه 98/07/19 توسط جناب آقای مهندس شجاعان در ستاد اربعین واقع در وزارت کشور رونمایی شد.