با توجه به ضرورت ایجاد چارچوب­هاي نرم ­افزاري لازم جهت حمایت از کاربران و ایجاد زمینه لازم براي پاسخگوئی به نیازهاي آنان، محصولات نرم ­افزاري پایه­ اي در این شرکت طراحی و ایجاد شده ­اند که عبارتند از:

     ·        سیستم اطلاعات مکانی کارا (KARA-GIS)

·        سیستم اطلاعات مکانی تحت وب کارا (KARA WEB GIS)

در راستای سیاست­های موجود و حمایت از محصولات داخلی و ایجاد استقلال از محصولات خارجی بویژه در حوزه فناوری، محصول این شرکت تحت عنوان "سیستم اطلاعات مکانی تحت وب کارا" بعنوان یک محصول دانش بنیان توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده است.

استراتژي مشاور کارا در زمینه ایجاد و توسعه این سیستم­ها مبتنی بر طراحی و ایجاد چارچوبی انعطاف پذیر با بکارگیري فن­آوري ­هاي نوین و بالاخص فن­آوري بکارگرفته شده در سیستم اطلاعات مکانی شرکت Google می­باشد. با الگوگیري از چارچوب مزبور، امکان اجراي روش­هاي انجام پروژه هاي مرتبط با اطلاعات مکانی به صورت سریع و مبتنی بر ایجاد نسخه نمونه فراهم شده است  که در این راستا قابلیت­هاي زیر تعبیه شده ­اند:

1.      امکان استقرار و نصب سریع سیستم اطلاعات مکانی پایه کارا با قابلیت­هایی از قبیل نمایش و اندازه­گیري نقشه و اتصال به پایگاه داده؛

2.      امکان توسعه سریع کاربردهاي مورد نیاز پروژه در بازه‌هاي زمانی کوتاه

3.      ایجاد پایگاه داده مکانی یکپارچه بدون محدودیت در زمینه حجم داده­ها یا مشخصات سخت­افزاري؛

4.      بکارگیري فن­آوري نرم­افزارهاي باز و رایگان؛

5.      مطابقت با استانداردها و دستورالعمل­هاي ارائه شده از سوي کنسرسیوم WWW، OpenGeospatial و کمیتهISO/TC211؛

6.      سهولت استفاده از سیستم توسط کاربران غیر متخصص در زمینه استفاده از اطلاعات مکانی و وب.

ترتیبات فوق حاکی از اتخاذ رویکردي کاربرمبنا از سوي مهندسان مشاور کارا می­باشد. کاربران مزبور به ترتیب اولویت شامل مدیران ارشد، کاربران نهایی، مدیران هماهنگ کننده و اجرایی و متخصصین مسئول حمایت و نگهداري از سیستم می­باشند.