امروزه تلفن­های هوشمند به ابزاری کارآمد در دست کاربران تبدیل شده است. از همین رو یکی از اصلی­ترین تقاضاهای کاربران، امکان استفاده از قابلیت­های سامانه ­ها، بر روی موبایل می­باشد. در همین راستا، این شرکت با بررسی نیازهای کاربران ، با ایجاد موبایل اپلیکیشن امکانات تخصصی مورد نیاز آنان را فراهم نموده است. از مهم­ترین امکانات موجود، اتصال به سامانه­ تحت وب و امکان نمایش و اخذ داده­ ها به همراه درج موقعیت با دقت مشخص و تکمیل فرم­های داده و ارسال در لحظه برای کاربران می­باشد.