با عنایت به اهمیت دسترسی در لحظه به آخرین اطلاعات و اقدامات انجام شده، این شرکت یک داشبورد مدیریتی ایجاد نموده است که ضمن دارا بودن قابلیت­های نمایشی و محاوره ­ای پویا، آخرین وضعیت اقدامات و داده ­های مورد نیاز را در قالب نقشه­ های پهنه ­بندی، گراف­ها و جداول با امکان اخذ خروجی­ های متنوع و مقایسه ­ای برای مدیران در سطوح مختلف فراهم می­ آورد.